Welkom bij Serafine
Beeld  en Beleving van rituelen  en muziek bij vreugde  en verdriet


  Serafine uitvaart  
  Foto's genomen door Carine Van Gerven  
   
  Omdat hij zo van bomen hield en van afkomst
schilderden wij zijn stamboom op de kist
en wandelden een laatste keer door zijn dorp;
een doorleefd afscheid van mijn vader.
 
   
  Serafine uitvaart  
  Foto's genomen door Carine Van Gerven  
   
  50 jaar trouw,
50 jaar eau de vie, dat fonkelt van vreugde en verdriet.
Jos en Gerda boden levenswater aan als symbool van 50 jaar leven en liefde.
Ik lichtte dit heuglijke gebeuren toe met liederen en een ritueel.
 
   
  Serafine uitvaart  
     
   
 

‘Tussen de stilte van de moederschoot en de stilte van de dood zing ik mijn levenslied’
was de thema-zin van mijn 50ste verjaardag.

Op dit bijzondere feest bezong  ik mijn leven en alle genodigden droegen hun creatief steentje bij aan de klank en de kleur van mijn verdere levenslied. Een hartverwarmende manier
om een nieuwe periode tegemoet te gaan!

 
   
  Serafine uitvaart  
     
   
 

Mijn vader gidste ons doorheen zijn 80- jarig leven naar plekken die belangrijk geweest waren
voor hem. Met een old-timerbus als vervoermiddel was dat een verrassende belevenis,
die jong en oud bijbleef.

Boeiend erfgoed!

 
   
   
     
f

MémWart, het forum rond verlies, dood, afscheid en rouw.

Binnen dit driedaags forum maakte ik in de infirmerie van het Karmelitessenklooster van Leopoldsburg een sfeerkamer waarin ik mijn werk als ritueelbegeleider en sopraan duidde.

Uit mijn ‘gereedschapskist’ gebruikte ik symbolen, woorden, een lied, wat stilte
en een veertje dat raakt…. Het zijn de instrumenten voor een persoonlijk afscheid.

f
     
   
  Serafine uitvaart  
     
  De kracht van herinneren.  
     
f

De kracht van herinneren was het thema van het slotritueel voor MémWart, een driedaags forum rond verlies, dood, afscheid en rouw.

Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij! In alle eeuwigheid ben jij.  

Rond dit gegeven bouwden Griet Vermeiren en ik een betekenisvol moment met woorden,
stilte en muziek.

f
 

 
f Het crematorium De Witte Bomen stelde haar huis open voor de familieleden van alle overledenen
van het afgelopen jaar. Zij engageerden Serafine voor een sobere en kernachtige herdenkingsviering.


Dat was een opdracht waar ik graag mijn stem en toewijding aan gaf.
Met de steen en de ballon als symbolen en de muziek als de taal van het hart,
werd deze viering een moment om nooit te vergeten.
f
     
  Bekijk hier het filmpje van de herdenkingsviering.  
  Serafine uitvaart  
     
f

Een 50-jarige verbintenis vieren met een huismis als zingevend stiltepunt: dat was wat Wouter en Katrijn deden. Johan Thaens en ik gaven muzikaal stem aan het gebeuren en ontroerden menig hart.

f
f

Ja, de wereld heeft nood aan mensen die zonnen aansteken en zomervliegers oplaten;

aan mensen, wiens ogen stralen, die doen verbazen…

en dat is wat de Liga ter Activering van de Creativiteit en de Humor doet!

Zij is ervan overtuigd dat als artiesten zich verbinden, dat waarde heeft voor de samenleving.

Dit zijn enkele kernzinnen uit mijn openingstoespraak van het Zinnenminnend festival, dat doorging op 23-25 mei 2014 op ‘De Goei Wei’ van Trudie Appermans en Gerard Aerts.

Ik was één van de 100 deelnemers aan deze prachtige co-creatie.

f
     
  Zin in liever leven - vzw Lach  

Aan het ontstaan van een web-site gaat een persoonlijk en creatief proces vooraf.

Daarom een woordje van dank aan allen die mee op weg gingen.

 
     
 

Dank

aan echtgenoot Marc Thijs voor zijn luisterend oor.

aan mijn kinderen en hun partners voor hun gedeeld enthousiasme.

aan Carine Van Gerven voor haar kwaliteiten als lay-outer, fotograaf en tipgever.

aan Carola Kruijswijk voor haar helder nazicht en haar vermogen om mijn kern te raken.

aan Els Goossens voor haar fijngevoelig talent als coach.

aan Hildegarde Scheelen voor haar niet aflatende stimulans
bij het schrijven van persoonlijke teksten.

aan Heidi Huyskens voor haar oprechtheid bij het nalezen van teksten.

aan wijlen Pieter de Koster voor zijn oprechte interesse in en nazicht van de web-sitetekst.

aan allen die door hun bemoediging een heerlijk draagvlak voor mij waren.

En last but not least aan Wietse Fossey voor het design van de Serafine-site!Serafine | Reinhilde Weytjens
Stuifzandstraat 16 - 3900 B Overpelt
0032 472 90 88 56
info@serafine-vieringen.be

Sitemap