Welkom bij Serafine
Beeld  en Beleving van rituelen  en muziek bij vreugde  en verdriet


. De kracht van het herinneren.
. De ritueelbegeleider als vertrouwenspersoon.
. Rituelen als bakens op je levenspad.f

De kracht van herinneren.

Wie kan zeilen zonder wind, zonder riemen roeien?
Wie kan scheiden van een vriend,zonder dat tranen vloeien?
Ik kan zeilen zonder wind, zonder riemen roeien,
maar niet scheiden van een vriend, zonder dat tranen vloeien.

De laatste dagen van oktober nodigen je traditiegetrouw uit om te herdenken
al wie jou lief was en heenging.

Dat heengaan heeft je leven veranderd. Het grijpt je wellicht nog aan.

En misschien wil je er liefst niet aan terugdenken, doet het te zeer pijn.

Maar wat gebeurt er wanneer je terugdenkt aan wat je vreugde schonk en aan wat je verdrietig maakte?

Hoe zou je je voelen wanneer je mild wordt voor je pijn en weet dat je hierin niet alleen staat?

Wat brengt het jou wanneer je opnieuw eer brengt aan de mens die jou liefhad en die jij liefhad?

En welke betekenis krijgt dat voorbije leven wanneer je het wederom van dichtbij bekijkt?

De kracht van herinneren zit in het besef dat met de dood het leven eindigde,

maar niet de band die je met iemand had.

Herinneren is voortaan meedragen wat meegedragen wil worden.

Het zet je tranen heel voorzichtig om in parels.

f
     
 

 

f

De ritueelbegeleider als vertrouwenspersoon.
Binnen Serafine kreeg ik de vraag om met een 93-jarige dame te praten over haar levenseinde.

Nog fiks te been en over het algemeen helder van geest besprak Martha haar wensen
over haar uitvaart met mij. Medezeggenschap daarin gaf haar rust.

Gaandeweg vertelde zij mij over haar lange en rijk gevulde leven en ik schreef met deze gegevens
haar levensverhaal. Ook dat gaf rust omwille van het overzicht en de aandacht die dit leven kreeg.

Verder werd er op mijn advies contact genomen met het diensthoofd van de rusthuisafdeling
waarop zij verblijft en werden haar wensen omtrent haar levenseinde besproken en genoteerd
in een vroegtijdige zorgplanning.

Ook werd op de burgerlijke stand van de gemeente waar zij nu woont een wilsbeschikking
ingevuld met de wens om later in haar geboortedorp begraven te worden.

Het kan voor sommigen misschien vreemd lijken, maar bezig zijn met je eigen afscheid
kan een verrijking en een geruststelling zijn. Dit kon ik althans ervaren bij Martha.
Ook haar dochter had hier baat bij: wanneer het afscheid eenmaal daar is,
wordt zij niet meer overvallen door talloze regelingen en onzekerheden.

De bespreekbaarheid van een taboeonderwerp als de dood heeft tussen moeder
en dochter ruimte geschapen voor zowel vreugde als verdriet.

Als ritueelbegeleider kon ik in deze kwetsbare materie luisterend en adviserend aanwezig zijn.

f
     
 

 

f

Rituelen als bakens op je levenspad.

Rituelen en gewoonten worden weleens met elkaar verward. Soms spreken mensen over een ritueel terwijl het eigenlijk eerder een gewoonte is, of andersom. Een ritueel is een geheel van symbolen en bijhorende handelingen die bij een speciale gelegenheid voor sommige mensen een bepaalde betekenis hebben. Denk maar aan het groeten van de overledene of het uitstrooien van zijn as. Een ritueel is eigenlijk een manier van handelen die anders is dan andere handelingen, doordat ze krachtiger is en meer betekenis krijgt. Met een ritueel maken mensen elkaar iets duidelijk. Ze zeggen meer dan woorden alleen. Bij een ritueel horen vaak gebaren of voorwerpen.

Rituelen komen voor in alle culturen en zijn van alle tijden. In elk geloof heb je rituelen. Ze verschillen vaak, maar soms zie je ook gelijkenissen. Licht, water, olie en wierook spelen bij heel wat rituelen een rol.
Rituelen bestaan omdat mensen er nood aan hebben om stil te staan bij belangrijke momenten in het leven. Ze willen die met anderen delen. Vaak wordt dat vandaag de dag op een meer persoonlijke manier gedaan dan vroeger. Het is vooral de symboliek van rituelen, verwijzend naar een diepere werkelijkheid, die maakt dat ze je nieuwe energie of kracht lijken te geven. Doorheen al die symbolen voelen mensen zich verbonden met de natuur, met de gemeenschap, met hun familie of zelfs met dat wat het leven hier en nu overstijgt.

Ritueel-begeleiding is dan ook een vak dat om aanvoeling, coaching en creativiteit vraagt. Als begeleider van mensen bij afscheid is het van belang om het voorbije leven van dichtbij te bekijken, alsook de wensen en de noden van de nabestaanden. Zij vormen de ingrediƫnten voor een persoonlijk ritueel, dat een baken wordt op het levenspad.

f
     
 

 


Serafine | Reinhilde Weytjens
Stuifzandstraat 16 - 3900 B Overpelt
0032 472 90 88 56
info@serafine-vieringen.be

Sitemap