Welkom bij Serafine

Rituelen zijn symbolische handelingen, die betekenis geven aan een belangrijk moment.
Zo wens je elkaar bijvoorbeeld met het klinken van een glas geluk en gezondheid toe.

Symbolen zijn betekenisdragers, verwijzend naar een diepere werkelijkheid.
Zo kunnen handen symbool staan voor vrijgevigheid of samenhorigheid en een ring kan verwijzen
naar eeuwige verbondenheid.

Ritueelbegeleiding is het begeleiden van mensen rondom belangrijke momenten in hun leven,
zoals geboorte, huwelijk en overlijden. Van oudsher was die begeleiding binnen een religieus kader
de taak van een geestelijke.

In de huidige tijdsgeest bestaat de mogelijkheid om beroep te doen op een ritueelbegeleider.
Deze maakt gebruik van symbolen en rituelen om de verandering die zich voltrekt betekenis te geven.
Op die manier wordt de stap naar de nieuwe levensfase begeleid en ondersteund.

Wil je stilstaan bij een bijzonder levensmoment
en zoek jij begeleiding voor het maken van een ritueel


bij het persoonlijk afscheid van een dierbare,

bij de herdenking van je geliefde overledene,

bij de geboorte en het overlijden van je sterrenkindje


Ik sta samen met jou stil bij jouw verlangens, jouw waarden, jouw zingeving
en begeleid je graag van wens tot vervulling.

 
Ook het welkom heten van jullie kind,
het vieren van een jubileum of verjaardag,
of de bekrachtiging van jouw individuele beweegreden
kunnen redenen zijn om dit bijzonder levensmoment te markeren met een ritueel.

Serafine | Reinhilde Weytjens
Stuifzandstraat 16 - 3900 B Overpelt
0032 472 90 88 56
info@serafine-vieringen.be

Sitemap